Международен проект за ниски и високи техники в съвременното медийно изкуство

Критика на чистия образ – между ментето и цитата

Проект на сдружение „Изкуство днес“
в сътрудничество с Code Flow
Куратор и автор на текстовете Димитрина Севова

fake

Кратка скица на една “история на изкуството” от гледната точка на технологиите/техниките.

Източниците на тази дискусия са очевидно много по-стари от самите дигитални техники и тяхната употреба, като средство за художествени цели.
Художническия елит е успявал да се възползва от техниките и инструментите на техническия прогрес. Креативният художник от бронзовата ера открива технологията/техниките за леенето на метала, под форсиращите сили на едно рационализиращо се монотеистично общество, току що открило морала и правото. От тогава в една не спираща революция на технологичен/технически прогрес, прогресивните технологии/техники в изкуството са извлечени от този напредък – с дискурса за иновациите и new technics.
С индустриализацията, и първата световна война, ерата на машините, новите авангарди – дадаистите и сюрреалистите откриват силата на технологията/техниките на движещите се картини, фотографията, механизираните клишета, концептуалната, макар и все още по-скоро – естетизираната употреба на масмедиите за художествени цели, започнала с механично отделени парчета вестник – наред с всичко това се очаква и налага една нова активна социална роля за публиката в един художествен процес. В последствие изкуството ще се докопа до бетона, пластмасите, силикона, пластичната хирургия. 1980 – със светкавичното налагане на комуникационните технологии/техники, компютърните технологии/техники и под натиска на социалните, икономическите, политическите условия една парадигма в изкуството се сменя с друга. Не само обектът на изкуството загубва статуквото, но и образът. С това се променя и архетипът на съвременния художник, давайки една различна картина на аргументите и контекста на собственото си изкуство.
Съвременния дигитален художник свободно сърфира на гребена на вълната на най-новите технологични/технически приложения, информацията, кода, или биотехнолгиите. Инструментите макар и променени създават формират идеологията на техническия прогрес, изграждайки един общ глобален пейзаж на социалния, икономически и културен напредък на обществото. “Използването на софтуер като артистичен материал”, или “Модифицирането и репрограмирането на продукти е културна практика”, позволено е да се използва, като инструмент за художествени цели направо мрежи, общности, социални отношения, или моделите на ДНК.

This work is licensed under a Creative Commons License. (Attrib.NonCommercial.NoDerivs 2.0)

Valid HTML 4.01 Transitional

art today lab 2005