Международен проект за ниски и високи техники в съвременното медийно изкуство

Критика на чистия образ – между ментето и цитата

Проект на сдружение „Изкуство днес“
в сътрудничество с Code Flow
Куратор и автор на текстовете Димитрина Севова

fake

Описание на проекта:

Събитието е наследник на международния проект “Фронт за комуникация”,<project of electronic and midia art and theory> който имаше три издания в Пловдив, България 1999-2001. Ако cfront възникна в една твърде специфична реална ситуация, определена от идеята за развитие на мрежуващи художествени общности и солидарност в борбата за преодоляване на изолацията и липсата на информация, на фона на разгарящата се война в разпадащата се Югорепублика и едно новосформиращо се политическо, икономическо и културно възприемане на Югоизточна Европа, като общо понятие. То с новия проект ще се търси адекватен отговор на променената ситуация, представящ една разширена картина на динамиките на развитие в съвременната култура и изкуство, като се остави възможността ситуацията на момента да определя бъдещия ракурс и теми на следващите поредни издания на проекта.Същевременно приемствеността и връзката между двата проекта на концептуално и структурно ниво се явява важна точка в изразяване приоритетите на определена културна политика от страна на Центъра за съвременно изкуство баня “Старинна” – Пловдив и Асоциация “Изкуство днес”, насочена към продукция, анализ, и презентация на изкуство и теория, базирани на медйините художествени практики – електрони, комуникативни и дигитални. Средства от една страна за развитието и оцеляване на местната художествена сцена, а от друга на изграждане на международни стратегии и перспективи за сътрудничество, коопериране, като почва за развитие на критични дебати и презентации свързани с местната художествена действителност и възможността местните актьори да интервенират в международните събития.За един месец, Центърът за съвременно изкуство и лабораторията “Изкуство днес” ще се превърнат в международна лаборатория, в една платформа за интердисциплинарно и през-гранично обикаляне на темата, в търсене на образи и идеи за “Менте”, като художествена стратегия за изразяване на социален критицизъм в съвременните културни практики.Проектът ще изследва чрез артистичните практики базирани на дигиталните и комуникативните технологии в контекста на дискусиите обикалящи около противоречията в съвременна култура, критическите рефлексии и социалните аспекти на въпроси свързани с основната тема. Целта е местната аудитория да бъде въвлечена в един процес на приближаване и ангажиране с темата, материята, и дискусиите, касаещи зависимостите между понятия като - изкуство, технология и общество на фона на идеята за един общ и неизбежен технологичен прогрес, а същевременно развитието на демократично общество с хуманистично ориентирана култура.Събитието се състои от три равностойни части, представящи три различни подхода, като възможност за обикаляне и изследване на темата – международна изложба, теоретична среща, международен уъркшоп за дебютиращи художници от Югоизточна Европа.

This work is licensed under a Creative Commons License. (Attrib.NonCommercial.NoDerivs 2.0)

Valid HTML 4.01 Transitional

art today lab 2005