Международен проект за ниски и високи техники в съвременното медийно изкуство

Критика на чистия образ – между ментето и цитата

Проект на сдружение „Изкуство днес“
в сътрудничество с Code Flow
Куратор и автор на текстовете Димитрина Севова

fake

Теоретична среща 08.10.-10.10.

– три-дневен симпозиум. Около 15-20 художника, историци на изкуството, теоретици, изследователи, учени, медийни и политически активисти ще бъдат поканени да развият своите идеи, да представят определена позиция и дискутират помежду си и с фенове в една публична теоретична среща, на три дневен симпозиум в пространството на Центъра за Съвременно изкуство баня “Старинна”. Целта е да се постигне дискусионен форум от публични критични дебати и анализи, тръгвайки от предложената тема на събитието в една по-широка интердисциплинарна теоретична рамка от въпроси свързани с развитието на технологиите и социалните динамики и проблеми на тези процеси.

This work is licensed under a Creative Commons License. (Attrib.NonCommercial.NoDerivs 2.0)

Valid HTML 4.01 Transitional

art today lab 2005