Международен проект за ниски и високи техники в съвременното медийно изкуство

Критика на чистия образ – между ментето и цитата

Проект на сдружение „Изкуство днес“
в сътрудничество с Code Flow
Куратор и автор на текстовете Димитрина Севова

fake

Публикации.

Планира се както WEB публикация на цялото събитие – документация на изложбата, теоретичните текстове, дискусиите и резултатите уъркшопа. Така и публикуването им в книжен формат – една книга, изпълняваща функцията от една страна на документ на събитието, а от друга стремяща се да разшири теоретичната и изследователска рамка на темата, адаптирайки и други текстове и материали с който ще се предостави по-задълбочен, от различни перспективи анализ и критика към проблема. Преди началото на събитието се предвижда публикуването на Вестник за проекта, който ще изпълнява функцията на реклама на събитието, ще дава предварителна информация за участниците, целите на организаторите и кураторския подход, а същевременно ще допринесе да се определи теоретичната рамка на темата, да се представи местната ситуация и по-широкия международен контекст и фон в който се развива проекта.

This work is licensed under a Creative Commons License. (Attrib.NonCommercial.NoDerivs 2.0)

Valid HTML 4.01 Transitional

art today lab 2005