Международен проект за ниски и високи техники в съвременното медийно изкуство

Критика на чистия образ – между ментето и цитата

Проект на сдружение „Изкуство днес“
в сътрудничество с Code Flow
Куратор и автор на текстовете Димитрина Севова

fake

Проект на Сдружение Изкуство Днес - Център за Съвременно Изкуство - Пловдив в сътрудничество с Code Flow - Цюрих

Международна изложба 07.10.-08.11.
Теоретичен симпозиум08.10.-10.10.
Прожекция на открито 09.10.
Уъркшоп 12.10.-18.10.

fakeproject@arttoday.org

Център за Съвременно Изкуство - Пловдив, Art Today Lab
ул. "Константин Стоилов" 36
4025 Пловдив
България
тел/факс +359-32-638868

Ще откриете повече информация на следните линкове:

покана, със слово от куратора, списък на участниците и програма на теоретичния симпозиум (.pdf ; 250KB)

карта на изложбената площ на баня "Старинна", със мястото на всяка работа (.pdf ; 444KB)

картичка на проекта : (.pdf ; 182 KB)

втора картичка на проекта : (.pdf ; 158 KB)

плакат на събитието: (.pdf ; 4.8 MB)

същия плакат с редуцирано качество: (.pdf ; 935 KB)

Тази информация е достъпна и от сайта на code-flow, партньор по проекта на Сдружение "Изкуство Днес": http://www.code-flow.net/fake

This work is licensed under a Creative Commons License. (Attrib.NonCommercial.NoDerivs 2.0)

Valid HTML 4.01 Transitional

art today lab 2005