Международен проект за ниски и високи техники в съвременното медийно изкуство

Критика на чистия образ – между ментето и цитата

Проект на сдружение „Изкуство днес“
в сътрудничество с Code Flow
Куратор и автор на текстовете Димитрина Севова

fake

Теоретична концепция

Бекграунд

В определяне на понятията, проекта заимства и използва термина “technics”, въведен от Люис Мамфърд в “Техники и цивилизация” (“Technics and Civilization”) вместо тотално наложилото се “technology” когато се отнася до първоначалната терминологична рамка определяща художествени събития свързани по пряк начин с дигиталните и комуникативни технологии/техники и тяхната употреба в един художествен процес и език. В реда на тези мисли ще се въздържаме от употребата на креативен, иновативен, нов(и) и.н., като термини определящи структурата, целите и методите на този проект.
Ако се налага тяхната употреба, предлагаме да бъдат подложени на внимателен анализ, и осмислени не само в техния съвременен контекст, но като част от един исторически подход и методологичен процес, започнал значително по-рано от появата на дигиталните и комуникативни техники.Историята на човешката цивилизация е и история на техниките. Още с първия използван инструмент от праисторическия човек, техниките са вплетени в сложна структура от взаимно свързани и зависими компоненти изграждащи човешките общества, като мит, власт, пол, енергия, борби – Люис Мамфърд предлага на базата на критическо теоретично изследване на дискурса за технологичния/техническия прогрес една обща структура на развитие на обществото – социалния живот, изкуство, наука, теория.
Индустриализацията e и историята на капитализма. Доминиращата роля на технологиите/техниките в един все по-разширяващ се свят води до едно съществуване във фрагменти, определяйки работното пространство, окупирайки делничния живот и “обикновените” места от всекидневието. Създавайки определени навици, техниките променят структурата на обществото, човешките навици, човешкото съзнание и човешката анатомия.

This work is licensed under a Creative Commons License. (Attrib.NonCommercial.NoDerivs 2.0)

Valid HTML 4.01 Transitional

art today lab 2005