Международен проект за ниски и високи техники в съвременното медийно изкуство

Критика на чистия образ – между ментето и цитата

Проект на сдружение „Изкуство днес“
в сътрудничество с Code Flow
Куратор и автор на текстовете Димитрина Севова

fake

Програма

Петък, 7 октомври
18:30ч Откриване на изложбата „Критика на чистия образ – между ментето и цитата”, написана и курирана от Димитрина Севова, в Центъра за съвременно изкуство – Пловдив, баня „Старинна”; допълнителни места на изложбата: билборд на ъгъла 6-й септември/главната; инсталации, заимствали електронния рекламен панел във фоайето на централна гара.
Изложбата ще работи за посетители от 7. октомври до 8. ноември.
19:00ч
Пърформанс „Втора ръка” от Сексизмус продакшънс, Цюрих, в Центъра за съвременно изкуство – Пловдив, баня „Старинна“
20:00ч
Парти с ДиДжей Полин Будри
22:00ч
Кино прожекция – филм изненада

Събота, 8. октомври 11:00ч Откриване на теоретичния симпозиум
11:30ч
Оливър Килмайър, куратор и теоретик, Цюрих, Швейцария: Лекция “Get Real with WeAreTheArtists! Modes of communication against a loss of reality in the professional art establishment” (Стани реален с НиеСмеХудожниците! Модусите на комуникация срещу загубата на действителност в професионалната арт система)
12:30ч
Петър Цорн, независим режисьор и продуцент, куратор и медиен теоретик, Верклайц/Хале, Германия: Лекция “The Image as Common Property” (Образът като обща собственост)
13:30ч Алис Канталупи, независим куратор, арт продуцент и теоретик на изкуството, Цюрих, Швейцария: Лекция “Reinventions of History” (Преизмисляне на историята)
14:30ч
Обеден бюфет
15:30ч
Др. Клауз Шьонбергер, медиен теоретик, антрополог на Интернет, научен координатор на Forschungskolleg Kulturwissenschaftliche Technikforschung, Университет Хамбург, Хамбург, Германия: Лекция “Apparently Un-True – or How False Online Information Creates True (Real- Life) Events” (Явно не-вярно – или как погрешна онлайн информация създава действителни събития – в реалния живот)
16:30ч
Руди Майър, медиен теоретик и активист, антрополог, Лудвигсбург, Германия: Лекция “that’s revolution – on ads and revolt” (това е револуция – реклама и въстание)
17:30ч
Дискусия
19:00ч
Пърформанс “Who shot Immanence? On The Dynamics Of Appropriation And Intervention In The Work Of Georg Paul Thomann” (Кой е застрелял иманентността? – За динамиката на усвояването и интервенцията в творбата на Георг Паул Томан) от Монохром (Йоханес Гренцфуртнер & Гюнтър Фризингер), Виена, Австрия

Неделя, 9. октомври 11:00ч
Мария Драгичи, художник, Букурещ, Румъния: Лекция “Family Archive” (Семеен архив)
12:00ч
Etoy.ZAI и Etoy.HAEFLIGER, медийни художници и корпоративни активисти: Лекция за etoy.HISTORY (итой.ИСТОРИЯ) и etoy.PERSPECTIVE (итой.ПЕРСПЕКТИВАТА) за културата на ментета/фейковете и цитатите, и колко е важно на Etoy (Итой) да не правят
фейкове, а по-скоро трайно да се манипулира действителността с цел, да се променят ценностите
13:00ч
Венцислав Занков, художник, независим куратор, медиен активист и теоретик, преподавател в Нов български университет, София, България: Лекция за “E80 Exit Strategies & Projects” (Е80 стратегии на излизане & проекти) и дискусионния клуб „На тясно”
14:00ч
Обеден бюфет
15:00ч
Монохром (Йоханес Гренцфуртнер & Гюнтър Фризингер), медийни художници, теоретици и активисти, Виена, Австрия: Лекция “The Life and Work of Georg Paul Thomann” (Животът и творбата на Георг Паул Томан)
16:00ч
A Room Of One’s Own (Собствена стая; Нина Щулдрехер & Кристина Хайдер), художници, Виена, Австрия: Лекция “Skirt Plaid Gift Choir Mail - Feminist art production as an experiment between cliche-dumping and appropration strategies”
17:00ч
Сексизмус продакшънс (Сабина Бауман, художник; Габи Балдингер, журналист; Лилиян Ребер, журналист), Цюрих, Швейцария: Игра и шоу “The Sloppy Copy” (Немарливото копие)
18:00ч
Мириям Вирц, фотограф и художник: Лекция “An Alternative to the Idea of Market Failure” (Една алтернатива на идеята на провала на пазара)
19:00ч
Дискусия
21:30ч
Прожекция на открито курирана от Димитрина Севова: Селекция от кратки филми, на главната пешеходна улица до общината – пл. „Стамболов“1 Прожекция на открито – представените филми: Полин Будри / Ренате Лоренц: sometimes you fight for the world, sometimes you fight for yourself (понякога се бориш за света, понякога се бориш за себе си); 5 мин., 2004; музика: flying lizzards Дейвид Крофърд: Dance to the Radio (Танцувай към радиото); музика: Joy Division Даниел Ло Йаконо: Digitalsnapshots - Minute Manipulations of Space, Place and Time (Дигитални моментални кадри – дребни манипулации на пространството, мястото и времето); 4 мин., 2003 code flow представя: All Your Base Are Belong To Us (Всички твои база са принадлежи на нас) От една селекция на Емил Миразчиев:
Явор Гърдев: Bedspotting; 2002 Пламен Соломонски: PS tv market; 2004 Камен Стоянов: Hello Lenin; 2003 От една селекция на Атанасия Кириакакос: Лина Теодору: Addiction (Зависимост); 3 мин., 2005 Йоана Мирка: Scanned People, 2004 Чи-Жанг Йин: ICON; 4’30’’, 2005 Моргън Шоуолтър: Smoke; 2004

Понеделник, 10. октомври 11:00ч Дейвид Крофърд, медиен художник и теоретик, Чикаго, САЩ/Гьотеборг, Швеция: Лекция “Stop Motion Studies: Script, Performance, and Montage” (Етюди в прекъснати движения:
сценарий, пърформанс, и монтаж)
12:00ч
ЛК47 (Флориян Агали, независим куратор и художник; Ери Дака, художник): Лекция за художествената и кураторска практика на ЛК47 в Косово
13:00ч
Индимедия София, медийни активисти, София, България: Презентация на идеята и практиката на Индимедия, и на Индимедия България в глобалния контекст
14:00ч
Обеден бюфет
15:00ч
Полин Будри, художник, теоретик, музикант; Бригита Кустер, художник, теоретик; Ренате Лоренц, независим куратор, теоретик, художник; Берлин, Германия/Цюрих, Швейцария: Презентация на работата по “Queering Work”
16:00ч
Карин Михалски, независим режисьор и продуцент, Берлин, Германия: Лекция “women and queeries speak up – attempts to create feminist and queer media spaces” (жени и queeries се изказват – опити за създаване на феминистки и queer медийни пространства)
17:00ч
Тим Цулауф, художник, театрален автор и режисьор, теоретик на изкуството, преподавател в Университета на изкуство и дизайн Цюрих, Цюрих, Швейцария: Лекция “Imitate Yourself” (Имитирай себе си)
18:00ч
Нина Щулдрехер, художник и изследовател на реалността, Виена, Австрия: Мултимедиен пърформанс-лекция “I’ve Seen My Body Electric or How Subcultural is my Body Intelligence?”
(Видяла съм електрическото си тяло или Колко субкултурна е телесната ми интелигентност?)
19:00ч
Дискусия
20:00ч
Евро-мечка дринк парти, с бар-пърформанс на Емил Миразчиев, и пърформанс “Прегръщане” на Атанасия Кириакакос
22:00ч
Кино прожекция: филм изненада

This work is licensed under a Creative Commons License. (Attrib.NonCommercial.NoDerivs 2.0)

Valid HTML 4.01 Transitional

art today lab 2005