This work is licensed under a Creative Commons License. (Attrib.NonCommercial.NoDerivs 2.0)

Valid HTML 4.01 Transitional

art today lab 2005

Международен проект за ниски и високи техники в съвременното медийно изкуство

Критика на чистия образ – между ментето и цитата

Проект на сдружение „Изкуство днес“
в сътрудничество с Code Flow
Куратор и автор на текстовете Димитрина Севова

fake

Международен уъркшоп 12.10.-18.10.

Млади художници и студенти в последните години от обучението си, след селекция по предварително подготвена – реалистична за изпълнение, като време и технически ресурси собствена концепция по темата на проекта “Критика на чистия образ – между ментето и цитата”ще бъдат поканени да участват и реализират своите артистични намерения в едноседмична медийна работилница “Балкански мини формат WEB базирани дебютни проекти” част от “Международен проект за ниски и високи техники в съвременното медийно изкуство”. Уъркшопа ще се проведе в лабораторията на “Центъра за съвременно изкуство – Пловдив”. Предвижда се за период от около една работна седмица на колективна и индивидуална работа да се създадат и представят специфични WEB базирани работи – художествени инспирации и експерименти, който развиват въпроси свързани с основната тема на проекта, с последваща публична презентация в пространството на Центъра за съвременно изкуство – Пловдив, баня “Старинна” и международна премиера след публикуването на проектите в Интернет формат. Предвижда се в последствие да се публикуват и на друг подходящ за целта дигитален носител.