Международен проект за ниски и високи техники в съвременното медийно изкуство

Критика на чистия образ – между ментето и цитата

Проект на сдружение „Изкуство днес“
в сътрудничество с Code Flow
Куратор и автор на текстовете Димитрина Севова

fake

Международна изложба 07.10.-08.11.

Международна изложба, която ще се разположи в изложбеното пространство на Центъра за съвременно изкуство-Пловдив, баня “Старинна” и на други публични места из центъра на града, като централната гара, централната поща, магазини за техника и т.н. в продължение на четири седмици от откриване на събитието. Идеята да се търсят и други подходящи пространства в градска среда за интервенции и представяне на части от изложбата, паралелно с официалното изложбено пространство, представят желанието на куратора и организаторите да се разчупват стереотипи, да се изграждат алтернативни стратегии за комуникация между работата на художниците, местната околност и хората - достъп до по-широка и разнообразна аудитория от гражданите на града.

This work is licensed under a Creative Commons License. (Attrib.NonCommercial.NoDerivs 2.0)

Valid HTML 4.01 Transitional

art today lab 2005