Международен проект за ниски и високи техники в съвременното медийно изкуство

Критика на чистия образ – между ментето и цитата

Проект на сдружение „Изкуство днес“
в сътрудничество с Code Flow
Куратор и автор на текстовете Димитрина Севова

fake

Образът.

Живеем в свят, в който техниките играят все по-доминираща и определяща роля. Съвременното общество дотолкова се е сраснало с техниките, че те моделират нашите желания, навици, идеи, цели. Същевременно новите техники се оказват повече инструменти отколкото техните механични предшественици. Те предразполагат към систематизиране, каталогизиране и класифициране в отделни папки или рубрики, налагайки идеята за един свят, в който образът става по-значителен от самия обект.
Персонализиращият избор на рекламните стратегии, от идеологията на рекламите и масмедиите, ни предоставя свободата да консумираме. Един слоган от реклама на бикини за еднократна употреба, представен в българските масмедии гласи, призовавайки към мигновена и незабавна консумация: “Носи, късай, хвърляй” – евтино и удобно.
Всеки има възможност, да реализира себе си на базата на своята консумация. Как се променя идеята за общност в резултат на това облъчване? Как се изграждат връзките в общността на базата на потреблението, на купуването и употребата? Културната идентичност в съвременното общество не е ли по-скоро въпрос на имидж и маркетингова стратегия и потребителски възможности?

This work is licensed under a Creative Commons License. (Attrib.NonCommercial.NoDerivs 2.0)

Valid HTML 4.01 Transitional

art today lab 2005